Užsakymai telefonu:+370 616 54324
Gėlių pristatymas KAUNE - NEMOKAMAS!
Pristatymas Kauno rajone - 10 €
minimali užsakymo suma 30€
Prekių krepšelis  0 vnt. 0 Eur

Informacija

Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „Gėlių sala“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS
1.1. Privatumo politika - šios asmens duomenų tvarkymo taisyklės bei slapukų naudojimo informacija, kuri patalpinta interneto svetainėje www.gelesinternetu.eu
1.2. Internetinė svetainė – svetainė esanti adresu https://www.gelesinternetu.eu/ kurioje UAB „Gėlių sala“ klientas gali pateikti užsakymą, palikti užklausą, duoti sutikimą tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu.
1.3. Duomenų valdytojas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris vienas arba drauge su kitais nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus ir priemones. Šioje Privatumo politikoje duomenų valdytojas - UAB „Gėlių sala“, juridinio asmens kodas: 159978373, buveinės adresas: Žilvičių g. 16a, Teleičių k. Kauno r. LT-53273 Lietuva, kontaktiniai duomenys: el.p. geliubutikelis@gmail.com, tel. Nr. +370 616 54324
1.4. Duomenų subjektas – klientas ar internetinės svetainės lankytojas, kurio asmens duomenis Duomenų valdytojas tvarko elektroninės prekybos, tiesioginės rinkodaros, užklausų administravimo, lojalumo programos administravimo tikslais.
1.5. Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo, kuris padeda Duomenų valdytojui, pagal jo suteiktus įgaliojimus, įgyvendinti nustatytus tikslus.
1.6. Asmens duomenys – fizinio asmens duomenys, kuriuos tvarko Duomenų valdytojas ir pagal kuriuos galima identifikuoti klientą ar svetainės lankytoją, apimant, bet neapsiribojant: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris ir kt.
1.7. Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, naudojimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.
1.8. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.
1.9. Elektroninė prekyba – prekių ar paslaugų pirkimas bei pardavimas internetu.
1.10. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.
1.11. Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

2. BENDROSIOS NUOSTATOS
2.1 Ši privatumo politika reglamentuoja elektroninės parduotuvės (toliau – www.gelesinternetu.eu ) ir www.gelesinternetu.eu kliento (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
2.2 Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
2.3 E-parduotuvėje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad www.gelesinternetu.eu juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
2.4 Mes įsipareigojame parduoti prekes fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

3. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO, SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA
3.1. Duomenų subjektas sutinka, kad elektroninės prekybos tikslu, Duomenų valdytojas tvarkys šiuos su juo susijusius asmens duomenis:
3.1.1. vardą, pavardę,
3.1.2. telefono numerį,
3.1.3. elektroninio pašto adresą,
3.1.4. IP adresą,
3.1.5. prekės pristatymo adresą,
3.1.6. el. parduotuvės paskyros vartotojo vardas ir slaptažodis,
3.1.7. prekės/paslaugos apmokėjimo duomenis (banko sąskaitos Nr., apmokėjimo būdas ir pan.),
3.1.8. pirkimo istoriją (įsigytos prekės ir/ar paslaugos, kaina ir pan.),
3.2. Duomenų valdytojas patvirtina, jog asmens duomenys renkami tik tiesiogiai iš Duomenų subjekto ir nėra renkami iš kitų šaltinių.
3.3. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti tvarkomų Asmens duomenų tretiesiems asmenims,išskyrus šiuos atvejus:
3.3.1. jei yra Duomenų subjekto sutikimas asmens duomenų atskleidimui,
3.3.2. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Duomenų tvarkytojams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas,
3.3.3. teisėsaugos institucijoms pagal teisės aktų reikalavimus,
3.3.4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.
3.4. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.

4. SLAPUKAI („COOKIES“) IR JŲ NAUDOJIMAS
4.1. Dalį informacijos apie Duomenų subjektą Bendrovė gali surinkti automatiškai tuo metu, kai Duomenų subjektas apsilanko Bendrovės internetinėje parduotuvėje. Lankydamasis Bendrovės internetinėje parduotuvėje Duomenų subjektas yra informuojamas apie slapukų naudojimą.
4.2. Slapukai (angl. „cookies") yra duomenų analizavimo ir valdymo įrankiai, leidžiantys internetiniam puslapiui atpažinti Duomenų subjekto naršyklę. Pagrindinė slapukų paskirtis - prisiminti Duomenų subjekto pasirinktis, pavyzdžiui, pageidaujamą internetinio puslapio kalbą. Slapukai taip pat padeda Duomenų subjektą atpažinti, kai jis grįžta į tą patį internetinį puslapį ir internetinį puslapį pritaikyti asmeniniams poreikiams. Slapukų surinktus Duomenų subjekto duomenis gali perskaityti tik domeno, kuris išsiuntė Duomenų subjektui slapuką, voratinklio serveris. Vienas svarbiausių slapukų tikslų yra teikti patogią funkciją, kad taupytų Duomenų subjekto laiką. Pavyzdžiui, jei Duomenų subjektas tinklapį taiko asmeniniams poreikiams, naršo internetinėje parduotuvėje arba internetinėje parduotuvėje įsigyja prekių, slapukai apsilankius vėliau padės internetiniam puslapiui (parduotuvei) atsiminti specifinę informaciją. Taip paprasčiau pristatyti aktualų turinį, lengviau naršyti internetiniame puslapyje (parduotuvėje) ir pan. Sugrįžęs į internetinį puslapį (parduotuvę) Duomenų subjektas gali rasti savo anksčiau pateiktą informaciją, pavyzdžiui, pristatymo informaciją, taigi gali lengviau naudoti jau pritaikytas internetinės parduotuvės funkcijas. Duomenys, surinkti slapukų pagalba, nesuteikia galimybės tiesiogiai nustatyti Duomenų subjekto tapatybės.
4.3. Jūs bet kada galite peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įrašome, ir galite ištrinti dalį ar visus įrašytus slapukus.
4.4. Taip pat turite teisę nesutikti, kad būtų įrašoma ir naudojama informacija (slapukai) Jūsų kompiuteryje (įrenginyje), tačiau tokiu atveju kai kurios svetainės funkcijos Jums gali būti neprieinamos.
4.5. Savo duotą sutikimą bet kada galėsite atšaukti, pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus, ar kreipdamiesi į mus bet kuriais svetainėje skelbiamais kontaktais.

5. VAIZDO STEBĖJIMAS
5.1. Bendrovės parduotuvės patalpose vaizdas stebimas ir išsaugomas siekiant užtikrinti Bendrovės turto saugumą.
5.2. Vaizdas stebimas 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
5.3. Vaizdo stebėjimo priemonės įrengiamos taip, kad atsižvelgiant į nustatytą vaizdo stebėjimo tikslą:
5.3.1. vaizdas būtų stebimas ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina;
5.3.2. būtų renkama ne daugiau vaizdo duomenų, negu tai yra būtina.
5.4. Apie stebimą vaizdą informuojama informacinėse lentelėse, kuriose nurodytas Bendrovės pavadinimas ir kontaktiniai duomenys.
5.5. Vaizdo įrašai, priklausomai nuo vaizdo įrašymo įrenginių laikmenų talpos, saugomi iki 30 dienų, o paskui sunaikinami (ištrinami).

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Duomenų subjektas su Bendrovės Privatumo politika gali susipažinti Bendrovės internetiniuose puslapiuose, elektroninėje parduotuvėje arba atvykęs į Bendrovę.
6.2. Bendrovė turi teisę iš dalies arba visiškai pakeisti savo Privatumo politiką, apie tai pranešdama savo interneto puslapiuose.
6.3. Privatumo politikos papildymai arba pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y. nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami Bendrovės internetiniuose puslapiuose.
6.4. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.

UAB "GĖLIŲ SALA"

El.paštas: geliupristatymas.net@gmail.com
Telefonai: +370 61654324
Adresas: Veiverių g. 150 Kaunas
Darbo laikas:
I-VI 8:00 - 19:00
VII  9:00 - 18:00
Gėlės internetu - Kauno mieste pristatymas NEMOKAMAS!

Žymos: , Gėlių pristatymas į namus , Gėlių pristatymas Kaune , Gėlės internetu , Gėlės į namus , send flowers , flowers delivery , send flowers lithuania , Puokštės , flowers online , Gėlių puokštės , Gėlių pristatymas , flowers in lithuania , Dirbtinės gėlės , Dirbtinės gėlės internetu , Salės papuošimas vestuvėms , Gedulingos puokštės , Gedulo puokštės , Vainikai , kambarinės gėlės , Ivairios puokštes Geles mamai , puokste mamai , kompozicijos , vazoninės kompozicijos , kovo 8 , Orchidėja Phalenopsis , vazoninės gėlės , geles internetu Kompozicijos , kaledines kompozicijos , Gėlių kompozicijos , Kaledinis vainikas , Gėlių pristatymas Lietuvoje , Nemokamas gėlių pristatymas Kaune , Gėlės , Gėlės mamai
Elektroninių parduotuvių kūrimas: "Jauna Reklama" El. parduotuvių priežiūra